Lenka

Lenka

Lenka urodziła się 23 lipca 2014 roku, tydzień później zachorowała. Lenka przebyła zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu w przebiegu sepsy o etiologii E. coli - powikłanej nawrotem zakażenia centralnego układu nerwowego. Pogorszenie stanu ogólnego córeczki oraz badanie obrazowe mózgu potwierdziły nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym nierokujące poprawy.

Mimo tego, jesteśmy pełni nadziei. Lenka jest karmiona przez sondę, nie rozwija się jak zdrowy niemowlak. Nie podnosi główki, nie gaworzy, mało otwiera oczka. Wymaga całodobowej opieki .

Nasze plany na przyszłość to przede wszystkim działania w kierunu rehabilitacji naszej córki Lenki. Wiemy, że jeszcze długa droga przed nami - pełna obaw i znaków zapytania ale wierzymy, że dzięki naszym wysiłkom, a przede wszystkim wytrwałości naszej kochanej córki zapewnimy jej godne życie.